Regulamin

Zapraszmy do zapozanania się z naszym regulaminem:REGULAMINEM SERWISU

 

 

1. Podczas przyjmowania sprzętu do serwisu zawsze zostaje wydana klientowi karta naprawy, drugi egzemplarz pozostaje w serwisie i jest poświadzcenie zlecenia wykoanania naprawy.

 

2. Serwis nie ponosi winy za utratę danych o ile nie zostaną one wskazane jako ważne dane do wykonania kopii podczas wstępnego rozpoznania.

 

3. Naprawa zostanie wykonana bez konsultacji z klientem do kwoty:
- dla nawigacji GPS - 150 zł.
- dla sprzętu PC, zgłoszenie dotyczące naprawy oprogramowania - 200 zł.
- dla sprzętu PC, zgłoszenie dotyczące naprawy podzespołów - 250 zł.
- wymiana matryc LCD w monitorach PC, laptopach i netbookach - 350 zł.

 

4. W przypadku poinformowania o wykonaniu usługi i nie odebrania sprzętu po 30 dniach naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł za każdy dzień.

 

5. Po upływie 90 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art . 181 Kodeksu Cywilnego.

 

6. Na wszystkie usługi serwis udziela gwarancji:
- odblokowanie lub aktualizacja map w nawigacjach GPS - 30 dni
- wymiana podzespołów w nawigacjach GPS - 90 dni
- naprawy oprogramowania PC - 30 dni
- podzespoły PC wymieniane podczas naprawy lub modernizacji posiadają gwarancję producenta, określoną w karcie gwarancyjnej producenta.

 

7. Ślady uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych itp. oraz używanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych dyskwalifikują sprzęt z naprawy gwarancyjnej udzielonej przez serwis.

 

8. Nie udzielamy gwarancji na sprzęt po zalaniu, który udało się naprawić.

 

9. Serwis nie kontroluje i nie odpowiada za legalność oprogramowania i danych zawartych na nośnikach dostarczonych do serwisu. Serwis gwarantuje poufność danych zawartych na nośnikach dostarczonych ze sprzętem.

 

10. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku dostępnych części oraz innych czynników niezależnych od serwisu.

 

11. W przypadku rezygnacji z naprawy po wykonaniu wyceny naprawy Klient nie zostanie  obciążony poniesionymi przez Serwis kosztami.

 

12. W przypadku rezygnacji z naprawy po ustaleniu kosztów i zakresu prac, lub zamówieniu części potrzebnych do wykonania naprawy, klient zostanie obciążony kosztem dotychczasowego postępowania oraz zamówionych lub zakupionych części.

 

13. Wycena każdego zlecenia zostaje określona indywidualnie po rozpoznaniu usterki.

 

14. Po zaakceptowaniu ceny usługi zlecenie naprawy stanowi umowę o dzieło na wykonanie tej naprawy, od której nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z Art. 38. Utsawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

 

15. Czas naprawy sprzętu jest liczony od dnia dostarczenia do serwisu. Czas naprawy zależy od zmiennej dostępności części i jako przyczyna niezależna nie może być przyczyną reklamacji, czas naprawy wydłuża się o okres oczekiwania na dostawę zamówionych części koniecznych do wykonania naprawy. Czas ten może też ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.

 

16. Karta naprawy jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ona zostać zwrócona wystawcy przy odbiorze. W przypadku zagubienia karty będzie naliczona opłata w wysokości 100 zł.

 

17. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 02.101.926.

 

18. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.